Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Broschyr/folder

framsida

Detta dokument är en populärversion av Handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018–2023 – hållbar tillväxt och utveckling i hela livsmedelssektornöppnas i nytt fönster. Det fullständiga dokumentet innehåller utförligare texter och också en analys över branschens styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Handlingsplanen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt