Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Broschyr/folder
framsida

Detta dokument är en populärversion av Handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018–2023 – hållbar tillväxt och utveckling i hela livsmedelssektorn Öppnas i nytt fönster.. Det fullständiga dokumentet innehåller utförligare texter och också en analys över branschens styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Handlingsplanen är ett samarbete mellan Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt