Märkning av rulltobak m.m.

Om publikationen

Löpnummer: 2018:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

broschyr markning rulltobak

Länsstyrelsen vill med denna skrift vägleda kommun, polis och näringsidkare om korrekt märkning av förpackningar till rulltobak, som i vissa fall kallas råtobak/råtobakspill, samt informera om hur tillsynsmyndigheter kan agera om dessa tobaksprodukter påträffas.

Kontakt