Märkning av rulltobak m.m.

Om publikationen

Löpnummer:
2018:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
broschyr markning rulltobak

Länsstyrelsen vill med denna skrift vägleda kommun, polis och näringsidkare om korrekt märkning av förpackningar till rulltobak, som i vissa fall kallas råtobak/råtobakspill, samt informera om hur tillsynsmyndigheter kan agera om dessa tobaksprodukter påträffas.

Kontakt