Kiselalger i sju vattendrag i Örebro län 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:37

Diarienummer: 502-6801-2017

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Kiselalgprovtagning i ett vattendrag.

Länsstyrelsen i Örebro län har 2018 undersökt kiselalger i sju vattendrag.

Den sammanvägda statusen baserat enbart på år 2018 gav Hög status för Kaggabäcken, Spettån, och Stora Hällsjön utflöde, God status för Arbogaån Löa och Kvarnsjöbäcken, Måttlig status för Torpabäcken norr samt Otill­fredsställande status för Spettån före Lill-Trysslingebäcken.

Kontakt