Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kärnteknisk olycka

Om publikationen

Löpnummer:
2018:23
Diarienummer:
452-4940-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Kärnteknisk olycka

Örebro län har ingen kärnkraftsanläggning. Däremot finns det radioaktiva och nukleära ämnen som dels transporteras genom länet, dels används i viss verksamhet, främst vid Universitetssjukhuset i Örebro. Transporter av dessa ämnen sker också till och från Örebro flygplats. Riskerna för att olyckor som medför att okontrollerade utsläpp ska ske är små. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för olyckor vid transport av farligt gods. Länsstyrelsen ansvarar endast för räddningstjänsten vid utsläpp från kärnkraftsanläggning, en så kallad kärnteknisk olycka.
Länsstyrelsen krisleder länet om en kärnkraftsanläggning drabbas av okontrollerat utsläpp och om detta utsläpp når länet. Mätpunkterna i länet kontrolleras regelbundet.

Kontakt