Hjälmarens fågelskär 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport

Miljöövervakning av kolonihäckande sjöfågel

Under sommaren 2017 har båtburna ornitologer i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län för andra gången gjort en systematisk och heltäckande inventering av Hjälmarens skär. Inventeringen ingår i den regionala miljöövervakningen av Hjälmarens fågelskär som startade sommaren 2015. Miljöövervakningen är ett samarbete mellan länsstyrelserna kring sjön och Hjälmarens Vattenvårdsförbund.

Inventeringsresultaten från 2017 visar på stora ökningar av häckande skrattmås, gråtrut och fisktärna jämfört med inventeringen 2015. Det var också fler skär som var bebodda 2017. Det här beror troligen till största delen på skillnader i vattenståndet som var betydligt lägre 2017 än 2015, vilket gjorde att färre skär blev överspolade 2017.

Inom ramen för inventeringen av fågelskär har vi även gjort en särskild skarvboräkning som utgör en bra utgångspunkt för att följa populationsutvecklingen av storskarv.

Kontakt