Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018-2023

Om publikationen

Löpnummer:
18RS3615
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Händer som omsluter en planta i jord

Den regionala handlingsplanen ska göra det tydligt hur vi i Örebro län bidrar till målen i den nationella livsmedelsstrategin. Detta genom att på olika sätt arbeta för en ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i vårt län. Vi tror på att stärka hela vår livsmedelskedja, från idé och innovation, via primärproduktion och förädling, till kund och konsument. 

Örebro län har goda förutsättningar för primärproduktion som är viktiga att fortsätta utveckla. Flera av länets produktionsgrenar i primärproduktion har en positiv värdetillväxt och att behålla  utvecklingskraften i dessa delar av livsmedelskedjan är avgörande

Det finns också en populärversion av den regionala handlingsplanen:

Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023

Kontakt