Gröna bladet nr 4 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:34
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning
Vetefält med blå himmel och vita moln

Tema: Nya Jobb

Detta nummer har tema nya jobb på landsbygden. Nya jobb kan handla om helt nya företag, men också om att de befintliga företagen vill och kan växa. En annan sida av nya jobb på landsbygden är att hitta rätt kompetens till de arbeten som finns.

Kontakt