Gröna bladet nr 4 2017

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Tidning
Gröna bladet nr 4, december 2017

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden iÖrebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

I det här numret är temat nya jobb. Bland annat kan du läsa om rådgivning på betesmarker, målet om ökad livsmedelsproduktion och tillväxt i hela länet och genuina upplevelser som gör livet på landet möjligt.

Kontakt