Gröna bladet nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Tidning

I det här numret är temat Ett rikt odlingslandskap. Du kan bland annat läsa om restaureringen av en betesmark på Bystad och vilka möjligheter det finns med våtmarker i landskapet.

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

Kontakt