Gröna bladet nr 3 2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Tidning

I det här numret är temat Ett rikt odlingslandskap. Du kan bland annat läsa om restaureringen av en betesmark på Bystad och vilka möjligheter det finns med våtmarker i landskapet.

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

Kontakt