Gröna bladet nr 3 2017

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning
Gröna bladet nr 4, december 2017

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

I det här numret är temat ett rikt odlingslandskap. Bland annat kan du läsa om viktiga datum för jordbrukarstöden, bästa matverket i Närke och handlingsplanen för regionala livsmedel.

Kontakt