Gröna bladet nr 2 2018

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning
nummer 2 2018

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

I det här numret är temat Greppa Näringen. Bland annat kan du läsa om rådgivning, hur du minskar fosforläckage och reglerna för nötkreatur vid betessläpp.


Kontakt