Gröna bladet nr 2 2018

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 16

Publikationstyp: Tidning

nummer 2 2018

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

I det här numret är temat Greppa Näringen. Bland annat kan du läsa om rådgivning, hur du minskar fosforläckage och reglerna för nötkreatur vid betessläpp.


Kontakt