Gröna bladet nr 1 2018

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Tidning
Gröna bladet nr 1, 2018

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

I det här numret är temat jordbrukarstöd. Bland annat kan du läsa om stöd för unga jordbrukare, vad som gäller för växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer och vad du ska tänka på när SAM 18 ska lämnas in.

Kontakt