Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Från skydd av skog till grön infrastruktur

Om publikationen

Löpnummer:
2018:31
Diarienummer:
511-3767-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport

Hur stort är behovet av skyddade skogar och hur mycket skog är skyddad? Svaren handlar om hur effektivt skyddet bidrar och ska bidra till den skogliga gröna infrastrukturen. Den här rapporten ger svar och perspektiv i förhållande till Konventionen för biologisk mångfald.

Rapporten har skrivits av Per Angelstam som är professor i skogs- och naturresursförvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har haft en viktig roll i arbetet med att ta fram underlag för Sveriges skogliga miljöpolitik.

Kontakt