Ekologiskt Lantbruk nr 5 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

  • I det här numret kan du läsa om:
  • Radhackning i spannmål
  • Förlängda undantag för fjäderfä och gris
  • Kurser

Kontakt