Utvecklingen av älgförvaltningen och vargreviren i Örebro län år 2000–2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:44
Diarienummer:
218-283-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

En del i länsstyrelsernas uppdrag är att säkerställa långsiktigt livskraftiga viltstammar av både rovdjur och klövvilt. Kunskap om hur älgförvaltningen påverkas av vargens närvaro är därför viktigt för att länsstyrelsen ska genomföra sitt uppdrag inom viltförvaltningen på ett ändamålsenligt sätt.

I den här studien jämförs utvecklingen av antal vargrevir med utvecklingen av jägarnas älgavskjutning i länet för perioden år 2000 till 2016.

Rapporten är en del i Länsstyrelsens arbete med att öka kunskapen om rovdjurens socioekonomiska effekter gällande bland annat jakt, tamdjurshållning, och hur rovdjurens närvaro upplevs av boende i länet.

Kontakt