Underlagsrapport Energi- och klimatprogrammet Örebro 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

Underlagsrapport omslag

Underlagsrapporten innehåller ytterligare information om mål och ställningstaganden till Örebro läns energi- och klimatprogram 2017–2020. Här hittar du statistik och annat underlag som legat till grund för
programmet.

Energi och klimatprogram 2017-2020 för Örebro län

Kontakt