Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:3
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
2017:3 Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 - Tillsynsvägledning enligt miljöbalken 

Länsstyrelsen har en rullande treårsplan vars syfte är att skapa framförhållning och överblick i vägledningsarbetet, underlätta de kommunala miljöförvaltningarnas verksamhetsplanering och förbättra deras möjligheter att delta i länsprojekt.

För att planen ska vara ett levande dokument, ska den genomgå en översyn och revidering varje år. I nya miljötillsynsförordningen anges att länsstyrelserna tillsammans med ett antal statliga myndigheter ska ha treåriga tillsynsvägledningsplaner. Planerna ska ses
över varje år och vid behov uppdateras.

Länsstyrelsen har vid revideringen utgått från planen som gällde för åren 2016-2018. Under 2016 har vi skickat ut en enkät till alla handläggare i länet med frågor angående vår tillsynsvägledning.

Kontakt