Tillsynsplan 2017 - Tillsyn enligt Miljöbalken

Om publikationen

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
2017:15 Tillsynsplan 2017 - Tillsyn enligt Miljöbalken 

Tillsyn är ett viktigt verktyg för att uppnå miljöbalkens mål. De regionala miljökvalitetsmålen är ett sätt att göra miljöbalkens mål konkreta. För att Länsstyrelsens arbete med tillsyn ska fungera effektivt, är det viktigt att den planeras och prioriteras utifrån de uppsatta miljömålen.

Alla myndigheter som gör tillsyn enligt miljöbalken ska inför varje nytt år göra en samlad tillsynsplan. Planen grundar sig på en behovsutredning som uppdateras varje år. På Länsstyrelsen i Örebro län är arbetet med tillsyn enligt miljöbalken fördelat på fyra enheter. Det gäller Vatten- och naturmiljöenheten, Miljöskyddsenheten samt Art- och viltenheten.

För tillsynen under 2017 har det gjorts en samlad tillsynsplan som visar hur vi jobbar med tillsyn enligt miljöbalken. I planen framgår
även hur vi jobbar med Sevesotillsynen.

Kontakt