Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Syfte med strategin är att skapa samsyn och ge stöd i planering av utbildning och övning samt utveckla krisberedskapsförmågan i Örebro län. Strategin innehåller gemensamma förmågor, planerade utbildningar och övningar samt en aktivitetsplan för åren 2017–2020.

Syfte med strategin är att skapa samsyn och ge stöd i planering av utbildning och övning samt utveckla krisberedskapsförmågan i Örebro län. Strategin innehåller gemensamma förmågor, planerade utbildningar och övningar samt en aktivitetsplan för åren 2017–2020.

Kontakt