Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Syfte med strategin är att skapa samsyn och ge stöd i planering av utbildning och övning samt utveckla krisberedskapsförmågan i Örebro län. Strategin innehåller gemensamma förmågor, planerade utbildningar och övningar samt en aktivitetsplan för åren 2017–2020.

Syfte med strategin är att skapa samsyn och ge stöd i planering av utbildning och övning samt utveckla krisberedskapsförmågan i Örebro län. Strategin innehåller gemensamma förmågor, planerade utbildningar och övningar samt en aktivitetsplan för åren 2017–2020.

Kontakt