Regional strategi för ANDT-arbetet i Örebro län 2017-2021

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Strategi
2017:12 Regional strategi för ANDT- arbetet i Örebro län 2017-2021

Droger och missbruk av olika slag skapar stora problem i människors livssituation och är också en bas för organiserad brottslighet. Ett aktivt arbete inom
ANDT-området kan motverka att såväl enskilda människor som samhället drabbas på olika sätt.

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. Länsstyrelsen har därför tagit fram en strategi för att stötta kommuner och regionen i det drogförebyggande arbetet.

Kontakt