Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:32
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
2017:32 Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020 

Alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter, det är jämställdhet. Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram denna strategi, vilket är en steg i arbetet med att främja jämställdhet i länet.

Strategin är uppbygd utifrån sex regionala mål och är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med länets jämställdhetsråd. Målgrupp är primärt beslutsfattare, tjänstepersoner och utförare i politisk och offentlig förvaltning, men även civilsamhälle och privata aktörer har god använing för strategin.

Kontakt