Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2017:32

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

2017:32 Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020 

Alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter och möjligheter, det är jämställdhet. Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram denna strategi, vilket är en steg i arbetet med att främja jämställdhet i länet.

Strategin är uppbygd utifrån sex regionala mål och är framtagen av Länsstyrelsen i Örebro i samarbete med länets jämställdhetsråd. Målgrupp är primärt beslutsfattare, tjänstepersoner och utförare i politisk och offentlig förvaltning, men även civilsamhälle och privata aktörer har god använing för strategin.

Kontakt