Miljöövervakning av stormusslor i Örebro län 2016-2021

Om publikationen

Löpnummer: 2016

Diarienummer: 502-1558-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Miljöövervakning av stormusslor i Örebro län

I Örebro län genomfördes de första inventeringarna av flodpärlmussla 1986. Därefter har flera inventeringar utförts och flera nya vattendrag med flod-pärlmussla har hittats.

För närvarande är flodpärlmussla känd från 34 vattendrag och tjockskalig målarmussla från ett vattendrag i Örebro län.

Syftet med miljöövervakningen är att övervaka flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla på lokal och regional nivå samt att följa upp eventuella förändringar av mussel-bestånden. Undersökningen syftar till att följa förändring av populations-storlek och täthet samt förändringar i ålders-/storleksstrukturen i avgränsade musselbestånd.

Kontakt