Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet – verksamheten 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2017:6
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
2017:6 Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet – verksamheten 2016

Rapporten är en sammanställning av länsstyrelsernas arbete med föräldrastödsuppdraget under 2016. Den innehåller dels en beskrivning av länsstyrelsernas gemensamma arbete med uppdraget, dels en samlade beskrivning av det regionala arbetet.

Kontakt