Länsplan 2018 - Skogsbrandsbevakning med flyg i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
2017:18 Länsplan 2017 - Skogsbrandsbevakning med flyg i Örebro län

Inför varje skogsbrandssäsong framställer Länsstyrelsen i Örebro län en plan för hur skogsbrandsbevakning med flyg ska fungera. Planens syfte är att med ett brett perspektiv beskriva organisationen kring skogsbrandsbevakning med flyg. Den beskriver både hur
skogsbrandsbevakning med flyg hanteras mellan myndigheter. Men även i detaljnivå hur själva flygningen ska genomföras.

Denna plan gäller för år 2018. Det är Örebro flygklubb som genomför flygningarna på Länsstyrelsen i Örebro läns önskemål.

Kontakt