Kontinuitetshantering- vägledning för samhällsviktiga verksamheter

Om publikationen

Löpnummer:
2017:14
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
2017:14 Kontinuitetshantering- vägledning för samhällsviktiga verksamheter

Syftet med den här vägledningen är att samhällsviktiga verksamheter i Örebro län ska få en tydligare bild av hur
risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering hänger ihop. Och hur de tillsammans bidrar till att öka verksamheternas förmåga att hantera samhällsstörningar.

Kontakt