Kontinuitetshantering- vägledning för samhällsviktiga verksamheter

Om publikationen

Löpnummer: 2017:14

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

2017:14 Kontinuitetshantering- vägledning för samhällsviktiga verksamheter

Syftet med den här vägledningen är att samhällsviktiga verksamheter i Örebro län ska få en tydligare bild av hur
risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering hänger ihop. Och hur de tillsammans bidrar till att öka verksamheternas förmåga att hantera samhällsstörningar.

Kontakt