Kiselalger i nio vattendrag i Örebro län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:42
Diarienummer:
502-2350-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
76
Publikationstyp:
Rapport
Kiselalgprovtagning i ett vattendrag.

Under år 2017 undersöktes fastsittande kiselalger från nio vattendrag i Örebro län.

Klassificeringen av IPS gav Hög status för Södra Aspaån, Sågån och Långboån; God status för Stenebäcken, Arbogaån, Dohnaforsån och Timsälven samt Måttlig status för Ralaån och Ullersättersbäcken. Klassificeringen av vattendragets surhet gav att Sågån, Långboån och
Dohnaforsån uppvisade Nära neutrala förhållanden medan Södra Aspaån uppvisade Måttligt sura förhållanden och resterande lokaler Alkaliska förhållanden.

Kontakt