Informationsblad om hamling av träd

Om publikationen

Löpnummer:
2017
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Informationsblad för hamling av träd

Hamlade träd har under tusentals år varit viktiga för människan för produktion av lövfoder och ved. De är oftast förknippade med lövängar och är ett minne av hur våra förfäder brukade markerna. Löv från ask, lind och alm är favoriter bland tamdjur och dessa är även de trädslag som är bäst lämpade att hamla. Fördelen med hamling är att den kan kombineras med betesdrift.

Kontakt