Högre regional grundsyn 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
457-3386-2017
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Högre regional grundsyn 2017-2020 

Planering av ett modernt totalförsvar är ett omfattande och prioriterat arbete under de närmaste åren.
Att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret är en förutsättning för att genomföra den försvarspolitiska inriktningen 2016-2020.

Samarbetet ska ske på många olika plan och omfattar en rad samhällsområden: under högsta beredskap är totalförsvaret all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Planering för totalförsvar är därför en angelägenhet för alla aktörer i samhället.

En utgångspunkt är samarbetet mellan länsstyrelserna och Försvarsmakten, Militärregion Väst. Det har pågått sedan 2014 och handlar främst om ömsesidig kunskapsuppbyggnad, medverkan i övningar och spel, fördjupad planering bland annat
kring gemensam ledning och samordning under höjd beredskap och krig.

Den högre regionala grundsynen är en viktig plattform för det fortsatta arbetet. Den behandlar övergripande och principiella frågor som är gemensamma för helhet mellan de fyra länen och Militärregion Väst.

Kontakt