Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hjälmaren - Fiskeregler för fritidsfiskare

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
2017:20
ISBN/ISSN-nr:
?
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
-
Publikationstyp:
Broschyr/folder
2017:20 Hjälmaren - Fiskeregler för fritidsfiskare

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de bestämmelser som gäller för fisket.

Denna broschyr beskriver de viktigaste reglerna för fritidsfisket i Hjälmaren. Utförligare information kan du få genom att kontakta länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och Örebro län.

Samtliga fiskebestämmelser finns reglerade i fiskelagen (1993:787), förordning om fiske (1994:1716) och som föreskrift i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2004:37).

Kontakt