Hjälmaren - Fiskeregler för fritidsfiskare

Om publikationen

Löpnummer: 2017:20

Diarienummer: 2017:20

ISBN/ISSN-nr: ?

Publiceringsår: 2017

Sidantal: -

Publikationstyp: Broschyr/folder

2017:20 Hjälmaren - Fiskeregler för fritidsfiskare

Alla som fiskar är skyldiga att känna till de bestämmelser som gäller för fisket.

Denna broschyr beskriver de viktigaste reglerna för fritidsfisket i Hjälmaren. Utförligare information kan du få genom att kontakta länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och Örebro län.

Samtliga fiskebestämmelser finns reglerade i fiskelagen (1993:787), förordning om fiske (1994:1716) och som föreskrift i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling (2004:37).

Kontakt