Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
10
Publikationstyp:
Broschyr/folder
2017:10 Förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar – information till fastighetsägare och boende

Det är inte lätt att veta vad som tidigare funnits på platsen där du bor – framför allt om det inte finns några synliga spår. Platser där det har legat en handelsträdgård kan vara förorenade, även om handelsträdgården inte längre finns kvar. Som fastighetsägare är det viktigt att veta om marken är förorenad.

I denna broschyr svarar vi på vanliga frågor som du som
fastighetsägare kan ha. Vi berättar också om myndigheternas ansvar och vem du kan kontakta om du vill veta mer.

Broschyren är en del av ett vägledningsmaterial (totalt tre dokument till olika målgrupper) om förorenade handelsträdgårdar framtaget av länsstyrelserna i Örebro, Västmanland, Södermanland, Stockholm, Uppsala och Gotlands län tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI).

Övriga två vägledningsmaterial är:

  1. Gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning, vägledning för tillsynsmyndigheter - Länsstyrelserna i Mälarlänen och Gotland (Publ. nr. 2017:9)
  2. Föroreningsproblematik vid gamla handelsträdgårdar – råd vid miljötekniska undersökningar - Statens geotekniska institut

Kontakt