Föräldraskap och tonårstid

Om publikationen

Löpnummer:
2017:7
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
2017:7 Föräldraskap och tonårstid 

Länsstyrelserna har tagit fram en skrift om föräldraskapsstöd. Skriften syftar till att öka kunskapen om det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Den är också tänkt att fungera som ett stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i sitt län, sin kommun eller organisation.

Kontakt