Föräldraskap och tonårstid

Om publikationen

Löpnummer: 2017:7

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

2017:7 Föräldraskap och tonårstid 

Länsstyrelserna har tagit fram en skrift om föräldraskapsstöd. Skriften syftar till att öka kunskapen om det stöd i föräldraskapet som samhället erbjuder föräldrar med barn i tonåren. Den är också tänkt att fungera som ett stöd eller arbetsmaterial för beslutsfattare, tjänstemän och praktiker som vill utveckla föräldraskapsstödet i sitt län, sin kommun eller organisation.

Kontakt