Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:29
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
2017:29 Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020 

Örebro läns energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer.
Vi vill genom energi- och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional nivå. Programmet utgör en grund där
gemensamt diskuterade mål och insatsområden presenteras.

Energi- och klimatprogrammet beslutades hösten 2017 och omfattar åren 2017-2020. Det ersatte då tidigare energi- och klimatprogram för länet.

Programmet fungerar som underlag för Länsstyrelsen och Region Örebro läns arbete och prioritering inom energi- och klimatområdet. Kommuner och andra organisationer har möjlighet att ansluta sig till programmet och anta hela eller delar som ett eget strategiskt dokument.

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre områden:

• minskade utsläpp av växthusgaser
• förnybar energi och
• energieffektivisering.

Kontakt