Dricksvatten från Vättern – till åtta kommuner i Örebro län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Dricksvatten från Vättern - till åtta kommuner


Majoriteten av Örebro läns kommuner har eller riskerar
att få problem med sitt dricksvatten. Kommunerna saknar även reservvatten. Påverkan från klimatet
och städernas utbredning gör också att vi står inför allvarliga utmaningar. Inte minst när det gäller vårt dricksvatten. Åtta kommuner i Örebro län har därför gått samman för att hitta en lösning. Efter att många olika alternativ undersökts har man nu funnit en tänkbar lösning – Vättern.

Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro deltar i arbetet som samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län. Deras vision är att de barn som föds idag ska kunna dricka vatten från Vättern på sin trettonårsdag.

Kontakt