Bostadsmarknadsenkät 2017 Örebro län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:8
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Bild bostadsmarknadsenkät 2017

Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en övergripande bild av hur kommunerna bedömer situationen på bostadsmarknaden. Syftet är också att följa utvecklingen på bostadsmarknaden över tid och bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

Boverket utformar enkätens frågor och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enkätinsamlingen. Denna rapport är en sammanställning av de svar som har lämnats av Örebro läns 12 kommuner. Redovisningen av svaren följer samma struktur som enkäten.

Kontakt