Årsredovisning 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:5

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 202

Publikationstyp: Rapport

2017:5 Årsredovisning 2016

Länsstyrelsens årsredovisning för 2016 berättar om vårt arbete under året. Årsredovisningen skickas även till regeringen för en bedömning av departementen.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom:

 • • Trafikföreskrifter
  • Livsmedelskontroll, djurskydd och veterinär frågor
  • Regional tillväxt
  • Infrastrukturplanering
  • Hållbar samhällsplanering och boende
  • Energi och klimat
  • Kulturmiljö
  • Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
  • Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd
  • Lantbruk och landsbygd
  • Fiske
  • Folkhälsa
  • Jämställdhet
  • Nationella minoriteter och mänskliga rättigheter
  • Integration

Kontakt