Älgförvaltningen i Örebro län – en enkätundersökning

Om publikationen

Löpnummer:
2017:34
Diarienummer:
218-3556-2017
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport

Under 2017 skickade Länsstyrelsen i Örebro län ut en enkät till personer som jobbar med älgförvaltning i länet. Enkäten gick ut till två grupper, dels till ledamöter i älgförvaltningsgrupper dels till företrädare för älgskötselområden.

Ett positivt besked var att man i huvudsakupplevde att systemet fungerar bra. Områden där grupperna ansåg att det finns förbättringsmöjligheter var bland annat: kunskapsnivå, hänsyn till inventeringar och deltagande i
rovdjursrapportering.

Detta är viktig information för Länsstyrelsen som vi kan
använda för att förbättra våra utbildnings- och informationsinsatser.

Kontakt