Växtplankton i fem sjöar i Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:45
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
37
Publikationstyp:
Rapport
2016:45 Växtplankton i fem sjöar i Örebro län 2016 

Länsstyrelsen i Örebro län undersökte år 2016 växtplankton från fem sjöar.

Tre sjöar klassificerades till hög status: Halvarsnoren, Södra Asplången och Sundsjön. Två sjöar fick otillfredsställande status: Kullasjön och Tisaren. Expertbedömning av Medins Havs- och vattenkonsulter AB, som utförde analyserna, redovisar avikelser från Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunders utfall för tre av sjöarna.

För Södra Asplången och Sundsjön sänktes statusen till god eftersom de låg på gränsen mellan två statusklasser. Medan Tisarens status höjdes till måttlig på grund av att totalbiomassan var lägre och att mängden cyanobakterier är liknande som än vid tidigare års undersökningar. Enligt surhetsklassningen var alla sjöar nära neutrala.

Utvärderingen följde Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19).

Kontakt