Utredning av översvämning i Hallsberg 5-9 september 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:17
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
2016:17 Utredning av översvämning i Hallsberg 5-9 september 2015

Vid en omfattande översvämning ansvarar länsstyrelsen för att genomföra en utredning av översvämningen och rapportera den till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta sker enligt förordningen om översvämningsrisker och på uppdrag av MSB vilka därefter bedömer om det är aktuellt att rapportera vidare till EU.

Kontakt