Undersökningar i grundvattenförekomster 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:31
Diarienummer:
502-1797-2016
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
19
Publikationstyp:
Rapport
2016:31 Undersökningar i grundvattenförekomster 2016

Denna rapport redovisar resultat från vattenundersökningar i 20 enskilda brunnar, vilka är belägna i 17 befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster i Örebro län.

Kontakt