Undersökningar i grundvattenförekomster 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:31

Diarienummer: 502-1797-2016

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 19

Publikationstyp: Rapport

2016:31 Undersökningar i grundvattenförekomster 2016

Denna rapport redovisar resultat från vattenundersökningar i 20 enskilda brunnar, vilka är belägna i 17 befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster i Örebro län.

Kontakt