Undersökningar i grundvattenförekomster 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: -

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

2016:19 Undersökningar i grundvattenförekomster 2015

I denna rapport redovisar resultat från vattenundersökningar utförda 2015 i 17 enskilda vattentäkter (brunnar), vilka är belägna i befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster. För de analyser som genomförts från samtliga 17 prov bedömer vi att normal konsumtion av vattnet inte medför någon hälsorisk.

 

Kontakt