Undersökningar i grundvattenförekomster 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
2016:19 Undersökningar i grundvattenförekomster 2015

I denna rapport redovisar resultat från vattenundersökningar utförda 2015 i 17 enskilda vattentäkter (brunnar), vilka är belägna i befintliga eller föreslagna grundvattenförekomster. För de analyser som genomförts från samtliga 17 prov bedömer vi att normal konsumtion av vattnet inte medför någon hälsorisk.

 

Kontakt