Södra Örebro län - riksintressen

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
229
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida

Uppdraget omfattar framtagande av fördjupade riksintressebeskrivningar inom kommunerna Örebro, Karlskoga, Laxå, Askersund, Hallsberg och Kumla i södra Örebro län, med undantag för Drumlinområdet, Karlslund, Rosta, Baronbackarna och Centrala Örebro. Utredningen innefattar sammanlagt 30 områden av riksintresse för kulturmiljövården, varav fyra utgör så kallade utredningsområden (Kumlaby, Rösavi, Skagershult – Bålby och Kägleholm) och ett förslag till nytt riksintresse (Kv. Hurtig, Karlskoga). För dessa ska analysen leda fram till ett ställningstagande kring områdenas framtida status som riksintresse.

Kontakt