Skyddsväst på jakthundar - så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar

Om publikationen

Löpnummer:
2016:37
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
2016:37 Skyddsväst på jakthundar - så tycker de som fick bidrag att västarna fungerar

Under senare år har utbudet av skyddsvästar för att skydda hundar från skador från varg ökat. Västarna ska hindra att hunden skadas eller dödas om den angrips av varg. Länsstyrelsen i Örebro län sökte och fick under 2015 extra medel från Naturvårdsverket för att lämna bidrag till skyddsvästar för ställande och drivande jakthundar. I beslutet om beviljade bidrag till jakthundsägarna ingick ett villkor om inlämnande av en utvärdering efter avslutat jaktår. Syftet med utvärderingen var att få ökad information om hur jakthundsägarna upplever hundens användande av skyddsväst och om västen påverkar hundens arbete vid jakt. I denna rapport sammanställs de inkomna utvärderingarna.

Kontakt