Risk- och sårbarhetsanalys Örebro län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:33
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
2016:33 Risk- och sårbarhetsanalys Örebro län 2016

Länsstyrelsen sammanställer en regional risk- och sårbarhetsanalys som en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Analysen bygger framför allt på kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.

Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet. Risk- och sårbarhetsanalysen är grunden för det förebyggande krisberedskapsarbetet.

2016 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker och hot som kan inträffa i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera kriser och samhällsstörningar.

Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 27 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet. Konsekvensernas omfattning påverkas av den förmåga som finns att förebygga och hantera kriser. Farligt gods är den risk som Länsstyrelsen och länets krisberedskapsaktörer lyfter fram som den största risken i länet. Örebro län är ett transportlän och på länets vägar och järnvägar transporteras dagligen stora mängder farligt gods. I länet finns också ett flertal farliga verksamheter som hanterar en mängd farliga ämnen, vilka utgör en potentiell risk för omgivningen.

Allvarliga konsekvenser av olika händelser drabbar främst samhällets funktionalitet via störningar inom elförsörjningen, dricksvattenförsörjningen, elektroniska kommunikationer samt hälso- och sjukvård samt omsorg. Genom länet löper viktiga förbindelser för landets elförsörjning och för elektronisk kommunikation.

Kontakt