Planeringsunderlag inom klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan för kommunernas fysiska planering

Om publikationen

Löpnummer:
2016:40
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Framsidan

Denna rapport är resultatet av ett av Länsstyrelsens regleringsbrevsuppdrag för 2016.

Enligt uppdraget ska Länsstyrelsen utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att begränsa klimatpåverkan, dels förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

I uppdraget ingår även att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker.

Kontakt