Om rovdjur och förvaltningen av dem - så tycker får- och getägare i länet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:39
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

I denna rapport redovisas enkäten riktad till länets får- och getägare som Länsstyrelsen genomförde sommaren 2016.

Syftet med enkäten var bland annat att undersöka djurhållningens utveckling, användande av betesmark och rovdjursavvisande stängsel.

Övriga frågor berörde tamdjursägarnas uppfattning kring rovdjur och Länsstyrelsens arbete med rovdjursförvaltning och om möjligheten till bidrag för stängsel och ersättning vid angrepp påverkar deras uppfattning.

Kontakt