Naturupplevelser för alla

Om publikationen

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida

Flera av Örebro läns naturreservat och nationalparker är på olika sätt anpassade för ökad tillgänglighet.

Länsstyrelsen vill med denna broschyr göra det lättare för fler människor att uppleva naturen. I den här broschyren får du veta vilka anpassningar som finns vid olika naturreservat, så att du tryggt kan ge dig ut i naturen. De områden som presenteras har olika anpassningar för ökad tillgänglighet.

Som besökare kommer du inte att hitta allt på samma ställe. Här hittar du också förslag på platser som kan vara lätta att besöka, utan att vi har gjort anpassningar. Genom broschyren och information på Länsstyrelsens webbsida kan du hitta de områden som passar just dina önskemål på upplevelser och tillgänglighet.

I broschyren finns förslag på platser med :
• hårdgjorda stigar
• naturligt jämna stigar utan större lutning och hinder
• rastplatser med bord som har plats för rullstol
• bänkar som har rygg och armstöd
• eldplatser med högre höjd, som går att komma nära intill
• torrdass anpassade för rullstolsburna (RWC)
• ledstråk för synnedsättning, som kan följas med teknikkäpp
• ljudguider
• taktil karta
• teckentolkning
• stigar med individuella färg- och symbolmarkeringar
• tydlig och lättläst information

Kontakt