Musselinventering i 36 vattendrag 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
91
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

I inventeringen besöktes trettiosex vattendrag i Örebro län. Av dessa hittades flodpärlmussla i sju vattendrag,
flat dammussla i tre vattendrag, allmän dammussla i elva vattendrag samt att spetsig målarmussla och stor dammussla hittades i vardera ett vattendrag. I inventeringen har också arter som är knutna till vattenmiljö som fisk, kräftor, utter och bäver noterats.

En översiktlig beskrivning och kartering av vattendragssträckor har gjorts där platserna som
inventerats samt fynd av musslor har ritats in på karta. De musselfynd som gjordes i inventeringen var tidigare inte kända och det finns fler vattendrag att undersöka och musslor att upptäcka. Småmusslor av flodpärlmussla hittades i Lammtjärnsbäcken med flera musslor under 60 mm. Anmärkningsvärt var att en av de två flodpärlmusslor som hittades i Åsbobergsbäcken mätte över 150 mm. Det behövs åtgärder för att rädda bestånden från att försvinna från vattendragen

Kontakt