Licensjakt på varg 2015 - uppfattningar hos boende i jaktområdet

Om publikationen

Löpnummer:
2016:38
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

I rapporten redovisas svaren från enkäten riktade till boende i området för licensjakt på varg 2015 som
genomfördes under sommaren 2016. Syftet var bland annat att undersöka hur invånarna upplevt närvaron av varg och den genomförda licensjakten. Enkäten fick en mycket låg svarsfrekvens, vilket gör att resultaten endast
kan ses som en inledande pilotstudie. Fler liknande undersökningar behövs för att kunna dra mer djupgående slutsatser.

Kontakt