Länsstyrelsens fiskundersökningar i 15 vattendrag och tre sjöar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
59
Publikationstyp:
Rapport
Framsida

Rapporten redovisar förekomst och reproduktion av fisk i 15 vattendrag (både kalkade och inte kalkade) och tre kalkade sjöar i Örebro län.

Sju av de undersökta vattendragen och de tre sjöarna berör s.k. vattenförekomster. Dessutom sammanfattas samtliga 118 elfiskeundersökningar som berör 84 vattendrag som genomförts i länet och som bl.a. utförts av andra utförare än Länsstyrelsen under 2015.

Kontakt